"...det svåra är inte att hitta de rätta svaren, utan att ställa de rätta frågorna..."

 

De senaste femton åren har jag arbetat med företagsutveckling och omstruktureringar inom näringsliv och offentlig sektor. En fantastisk resa som så här långt tagit vår familj från Sydafrika till Luleå . 

Spännvidden i uppdragen har varit stor, men de kan alla beskrivas som intensiva processer med snabba strukturella utvecklingssteg för att renodla verksamhet och fokusera riktning. 

Min målbild är att kunna jobba med olika typer av projekt, så jag kan tar gärna också på mig mindre uppdrag om det stämmer med er behovsbild. Innan vi bestämmer oss för ett samarbete så gör vi gemensamt en behovsanalys avseende både ert kompetensbehov och bedömd omfattning. Därefter beslutar vi oss om hur vi går vidare med ett eventuellt samarbete. 

För mer detaljer om mina tidigare uppdrag kan du ta en titt här

Vad kan jag bidra med?

RÅDGIVNING

Ibland behöver man bara någon att utbyta erfarenheter med. Vill ni ha en second opinion på en specifik situation så kan jag bidra med erfarenheter från en erfarenhetsbank av både privat och offentlig verksamhet. Vill ni renodla och fokusera riktning men vet inte riktigt hur?

AFFÄRSUTVECKLING 

Hur ser er affär ut? Vilka delar av er verksamhet är lönsamma?? Ni kanske gör saker rätt, men vet ni om ni gör rätt saker? Vet ni vilka era styrkeområden är, eller behöver ni börja med att identifiera era styrkor för att kunna fatta strategiska beslut för att hitta starka partners där ni själv inte ska vara ledande? 

INTERIMSLEDNING

Ibland behöver man en snabb injektion i verksamheten, eller kanske bara stabilisera situationen under en tid. Till exempel under en förändrings- eller  rekryteringsprocess. En erfaren ledare med stor vana att snabbt sätta sig in i nya verksamheter och nyckelfrågor kan då vara en snabb tillgång.  

UPPDRAGSLEDNING

Kanske har ni en utmaning, ett projekt eller något annat som är kritiskt för er långsiktiga verksamhet, men som inte som inte ryms i den dagliga operationen.  Något som under en begränsad tid kräver erfarenhet och framdrift som ni inte har in-house.. 

.Några framgångsfaktorer

Oavsett om vi arbetar med näringslivet eller offentlig sektor så finns det några kriterier som vi av erfarenhet ser som en nyckel för framgångsrikt förändringsarbete.

  • Insikt & Acceptans– att alltid utgå från fakta när vi utvärderar de utmaningar vi står inför 
  • Mod & Uthållighet att alltid våga ifrågasätta etablerade sanningar, ta tuffa beslut, agera resolut, samt uthålligt driva igenom de nödvändiga utvecklingssteg vi beslutat om.
  • Ledarskap– att alltid som ledare bidra med
    • förutsättningar – tydlig målbild och riktning
    • förmåga – kompetens, resurser och vilja för att klara arbetet
    • ansvar – ett klimat med delegation för beslutsfattande & tydligt ansvarsutkrävande

Dessa egenskaper är några av de viktiga byggstenar jag söker efter, både som  företagsledare och konsult. De beskriver också till stor del vad jag ser som viktigt för varje företag och verksamhet, som vill skapa långsiktigt hållbar och konkurrenskraftig verksamhet. 

Danell Konsult Roger Vinter