"Utmaningen är inte att hitta de rätta svaren, utan att ställa de rätta frågorna"

rådgivning

AFFÄRSUTVECKLING

utredningar

styrelseuppdrag

Danell Konsult Roger

Kontakta mig

roger@danellkonsult.se

+ 46 73 389 07 70

Vår integritetspolicy kan du hitta här